Chuyên mục

ĐĂNG KÝ HỘI NGHỊ VSORL 2020

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ

Hạn chót đăng ký tham dự Hội nghị: ngày 05/11/2020
Quy cách đăng ký tham dự Hội nghị:
Quý đại biểu có thể đăng ký qua một trong các hình thức như:
· Điện thoại: 0816.360.066 (Ms. Thảo – Ban thư ký Hội nghị)
· Email:vsorl.aanoa2020@gmail.com
Phí tham dự Hội nghị: 1.000.000/ 1Đại biểu
Quyền lợi tham gia của Đại biểu bao gồm:
· Tham gia tất cả các phiên họp của Hội nghị
· 01 Bữa ăn trưa (07/11/2020)
· 01 Bữa ăn Tiệc chiêu đãi tối (07/11/2020)
· 01 túi tài liệu đại biểu
· Giấy chứng nhận tham dự Hội nghị có giá trị quy đổi tương đương 12 tiết

Quý đại biểu có thể đóng phí hội nghị qua chuyển khoản về tài khoản sau:
· Thông tin tài khoản: HỘI TAI MŨI HỌNG VIỆT NAM
· Số tài khoản : 114 000 141 029
· Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Hoặc nộp phí trực tiếp tại Hội nghị.